הישגים משפטיים

בגין החלטה זו הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה אשר הותיר את ההחלטה על כנה.

17 ביוני 2023

נאסר על האם להעביר את הקטין למסגרת חינוך במקום מגוריה

האם אשר החליטה להעתיק מקום מגוריה בשל טענות אלימות כנגדה מצד הבעל ביקשה כי גם
הקטין יעבור להתגורר בעיר מגוריה. האישה טענה כי אינה ניידת וכי הגעתה למסגרת החינוכית עם
בנה בן השנתיים הינה בתחבורה ציבורית ובטרמפים היות ולטענתה האב מתגורר ביישוב לא נגיש
מבחינה תחבורתית.
בית המשפט דחה טענות האם וקיבל טענות האב אשר חלק זמני שהות שווים כי טובתו של הקטין
הינה להמשיך ולהתחנך במסגרת החינוכית בה מתחנך כיום לאחר שביהמ"ש בחן מספר רב של
פרמטרים.

12 ביוני 2023

ניכור הורי- מזונות
האב דרש מזונות מהאם וחויב בתשלום מזונות לידי האם

בפסק דיונו של בית המשפט לענייני משפחה בקריות דחה בית המשפט את טענות האב לחיוב האם במזונות וחייב את האב במזונות עבור הקטינים למרות טענות האב כי  קטינים לא שוהים עם האם. בית המשפט קיבל את טענות האם כי אין לחייב אותה בדמי מזונות עבור הקטינים למרות טענות האב שהוא מתקיים מקצבת נכות. את האם ייצג משרדה של עורכת הדין דניאלה יובנוביץ טויטו.

18 במאי 2023

האב לא חויב בדמי מזונות ומדור

בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון במסגרת תלה"מ 45724-08-21 פסק כי נוכח זהות
בהכנסות הפנויות וזמני השהות (לא שוויוני) לא ישולמו דמי מזונות. בהמשך בית המשפט גם פסק
כי האב לא יישא ברכיב המדור אלא כל צד יישא ברכיב מדור שלו. את האב ייצג במשרדנו.

29 ביוני 2022

אין שיתוף בזכויות הפנסיוניות למרות החיים המשותפים
אין שיתוף בהלוואות שלקחה האישה בזמן החיים המשותפים

פסק בית המשפט שלמרות שהצדדים חיו תחת קורת גג אחת והתנהלו במשק בית משותף עם 4 הילדים לא יעשה איזון בגין 4 שנים האחרונות שכן האישה פעלה לנטילת הלוואות שלא לטובת התא המשפחתי, האישה לא הוכיחה כי ההלוואות שמשו את שני הצדדים, דהיינו למען משק בית משותף. בנוסף לאור התנהלות האישה , הלוואות שלקחה, משכה עשרות אלפי שקלים שלא בתום לב קבע בית המשפט כי גם אין שיתוף בזכויות הפנסיוניות למשך אותן 4 שנים בהם הצדדים חיו יחד אך האישה דאגה להתנהלות עצמאית ולא משותפת. את האיש ייצגה עו"ד יובנוביץ טויטו.

24 באוגוסט 2021

ניכור הורי – ילדים ניתקו קשר עם האם
האב ביקש מזונות ילדים ונדחה.

הילדים לא מקיימים הסדרי שהות עם האם. בית המשפט לענייני משפחה בקריות מצא בהתנהלות האב
בסיס לניכור הורי אך קבע שהקפאת תשלום המזונות תיטיב עם הילדים
בית המשפט למשפחה בקריות הכריע לאחרונה בבקשה של אב לשניים לחייב את האם לשלם לו מזונות
זמניים של כ-6,000 שקל בחודש: האב טען כי הילדים גרים אצלו ולא נפגשים עם האם כלל, וכי
הכנסותיו נמוכות משמעותית בהשוואה לשלה, אבל השופט ניר זיתוני קבע כי האב תרם בהתנהגותו
לסרבנות הקשר.

האב סיפר שבדצמבר 2020 עברו הילדים לגור עמו ומאז הם לא מקיימים זמני שהות עם האם. לדבריו,
הוא עשה ככל יכולתו כדי להגיע להסכמות עם האם מחוץ לכותלי בית המשפט, אך היא עמדה על כך
שתמשיך לקבל מזונות מלאים למרות השינוי המהותי במשמורת.

18 באוגוסט 2021

האב לא חוייב במזונות ומדור 4 ילדיו

בקשה בהולה הוגשה ע"י ב"כ האישה לעניין מזונות זמניים בבית משפט לענייני משפחה בקריות
שם ביקשה האישה כי האב ישלם סך של כ 13,000 ₪ עבור מזונות ילדיהם. האב באמצעות משרדנו הגיש תגובה ושם פירט בהרחבה ונימק מדוע אין לזכות את האם במזונות עבור הילדים.
האב טען באמצעות משרדנו ואף הוכיח לבית המשפט כי הוא דואג לצרכי הילדים בזמן שהם
שוהים אצלו וכי בעצם ההכנסה הפנויה שלו ושל האם כמעט זהות.
בית המשפט אשר דן בתיק דחה את בקשת האישה בנימוק כי הוכח כי האב דואג לצרכי ילדיו.
על בקשה זו הוגשה בקשה לעיון מחדש אשר נדחתה וחייבה את המבקשת בהוצאות. גם בפסק דין
הסופי לא נקבעו מזונות.

21 בינואר 2020

בית הדין הרבני הגדול קבע:
הבעל ימשיך לשלם לגרושתו לכל ימי חייה סך שך 3,000 ₪ לחודש.

בית הדין קבע: האישה לא איימה לחשוף קשיים בתפקוד מיני של הבעל
בעל ניסה לבטל תנאי בהסכם הגירושין שהורה לו לשלם לאשתו 3,000 שקלים בחודש ממועד יציאתה
לפנסיה. שתי ערכאות דחו את טענתו שלפיה אשתו איימה לחשוף פרטים מביכים אם לא יסכים. האישה
באמצעות ייצוג משרדנו טענה כי לא חל כל שינוי נסיבות כזה המזכה את הבעל להפחית מהתשלום אליו
התחייב למרות מצבו הבריאות אשר הידרדר והיה צפוי .
בית הדין הרבני הגדול דחה ערעור שהגיש בעל נגד אשתו לשעבר. לטענת הבעל, במסגרת הסכם
הגירושין כפתה עליו האישה להסכים לשלם לה 3,000 שקלים בחודש ממועד יציאתה לפנסיה. "אשתי
איימה עלי שאם לא אסכים לתנאי, היא תחשוף קשיים בתפקוד המיני שלי", טען הבעל.

עוד דחה בית הדין גם את טענת הבעל להטעיה במסגרת ההסכם, וכן את טענתו שלפיה בשל שינוי נסיבות
קיצוני במצבו, יש לבטל את הסעיף המורה על תשלום לאישה בהסכם. "הדבר היחיד שהשתנה", קבע בית
הדין, "הוא שהאישה יצאה לפנסיה, והבעל נדרש לעמוד בהתחייבותו"

ההסכם בין בני הזוג כלל סעיף שקבע כי כשהאישה תצא לפנסיה (או אם תפוטר קודם לכן) יעביר אליה
בעלה תשלום חודשי קבוע של 3,000 שקלים – מזונות לכל החיים. את האישה ייצג משרדנו בשתי
הערכאות, בית הדין הרבני האזורי בחיפה ובבית הדין הגדול לערעורים בירושלים.

ינואר 2020

בית המשפט לענייני משפחה בחיפה דחה התנגדות לצוואה בטענה להשפעה בלתי הוגנת שהגישו 6 ילדיה של המנוחה.

לפי הצוואה, שלושה מהמבקשים הם הזוכים ברכושה של האם ואילו שבעה ילדים לא נכללו בצוואה.
העניין הגיע לפתחו של בית המשפט לאחר שהאחים לא הצליחו ליישב ביניהם את המחלוקת בנוגע
לחלוקת העיזבון של אימם המנוחה. בפסק הדין צוין כי במסגרת צוואתה של האם היא הורישה את כל
רכושה כולל דירת המגורים לשלושה מילדיה וחילקה את הרכוש ביניהם, כאשר שבעה ילדים לא זכו
ברכוש כלל.
בית המשפט נעתר לבקשת שלושת ילדי המנוחה אשר היו מיוצגים ע"י משרדה שך עורכת דין דניאלה
יובנוביץ טויטו והשתכנע כי רצון המנוחה אכן היה לא לחלק את רכושה לכל 10 ילדיה וזאת למרות
טענות יתר האחים להשפעה בלתי הוגנת מצד האחים הזוכים.

25 ספטמבר 2019

נאסר על האם המשמורנית להעתיק מקום מגורי קטין
בניגוד להמלצת עובדת הסוציאלית

פסיקת בית המשפט לענייני משפחה בחיפה, מנע העתקת מקום מגורים של האם המשמורנית עם הקטין וזאת בניגוד להמלצת העובדת הסוציאלית. ביהמ"ש קיבל את כל טענות האב בייצוג משרדנו, כי אין לאפשר לאם להעתיק מקום מגורי עם הקטין בתלה"מ 6016-09-17, 39625-06-17 בבית משפט לענייני משפחה בחיפה ע"י כבוד השופטת, נשיאה, לי אייזנברג.

בית המשפט נעתר לבקשת המבקש, למנוע העתקת מגורי בנו, למרכז הארץ וזאת חרף התנגדות האם. בית המשפט פסק באופן חריג בניגוד להמלצת עובדת הסוציאלית וזאת לאחר שהעובדת הסוציאלית נחקרה ארוכות בבית המשפט תחת ייצוגנו ותוך שבית המשפט השתכנע כי טובת הקטין בנסיבות המקרה הינה להשאירו בקריות.

25 ביולי 2018

בית משפט לענייני משפחה בקריות ואף בית משפט מחוזי בחיפה דחו טענות האם
למזונות קטינים בני שנה ו 4 כאשר ההורים מתגוררים תחת קורת גג אחת.

אב שהמשיך לגור עם אשתו וילדיו בני השנתיים ו-4 באותו בית בזמן ניהול הליך גירושין נגד האשה,
קיבל פטור מתשלום מזונות זמניים עבור ילדיו. כך קבע, באופן יוצא דופן, בית המשפט המחוזי בחיפה
בעקבות ערעור שהגישה האם על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בקריות. במסגרת פסק הדין, קבע
בית המשפט כי העובדה שהאב והאם מסוכסכים לא משנה את העובדה שהאב ממשיך לגדל את ילדיו
ולטפל בהם, ודואג למילוי הצרכים הבסיסיים שלהם חלק מן המגורים בבית ברמ"ש 12918-11-14 מפי
כבוד השופט סארי ג'יוסי. את האב ייצג משרדה של עו"ד דניאלה יובנוביץ טויטו.

16 בדצמבר 2014